ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Следните условия важат за всеки посетител, потребител и клиент на www.aesthelife.com

Въведение

Добре дошли в нашия уебсайт ( „aesthelife.com”). Настоящите Общи условия за ползване регламентират достъпа до AESTHELIFE.COM и използването му. Достъпът до сайта и използването му, както и закупуването на продукти на AESTHELIFE.COM се основават на предположението, че тези Общи условия за ползване са били прочетени, разбрани и приети от Вас. С използването на Сайта WWW.AESTHELIFE.COM, Вие автоматично се съгласявате с настоящите Общи условия. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате сайта WWW.AESTHELIFE.COM и да сключвате договори с „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук. Дата на последна актуализация: 23 април 2020

Предмет

Настоящите Общи условия важат за потребители, клиенти и посетители, които имат достъп до уебсайт WWW.AESTHELIFE.COM и/или профили в социални мрежи и приложения – страницата „Aesthe Life” (aesthelife) в социалната мрежа Facebook и профила „aesthe.life“ в Instagram (наричани по-долу на кратко „Сайтът“, „Сайта“, „Сайт“), администрирани от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД („Ние“, „Нас“), ЕИК: 205236451, данъчен номер и номер по ДДС: BG205236451, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 9, вх. А, ет. 4, ап. 12. Моля, запознайте се внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта и да сключите с Нас договор за продажба от разстояние. Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта. Ако не сте съгласни с всички или част от Общи условия на Сайта, моля не използвайте нашия Сайт. Сайтът може да измени или да актуализира всички или част от тези Общи условия за ползване. В такъв случай актуалната информация ще бъде публикувана в тази страница. Новите Общи условия следва да бъдат ефективни, считано от датата на публикуването им на Сайта. Достъпът до Сайта и използването му, включително показване на уеб страници, комуникация с AESTHELIFE.COM и свързаните с уеб сайтове и социални медийни ресурси и приложения, извършване на покупки на интернет страницата, се извършват от нашите потребители изцяло за лични цели, които следва по никакъв начин да не се свързват към какватo и да е търговска, стопанска или професионална дейност. Настоящите Общи условия обхващат и страницата „Aesthe Life (aesthelife)“ в социалната мрежа Facebook и профила „aesthe.life“ в Instagram, също администрирани от Нас. AESTHELIFE.COM не се счита за отговорен за каквато и да е употреба на сайта и съдържанието му, от който и да е от неговите потребители, която не е в съответствие със законите и законовите разпоредби.

Данни на продавача

„АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК: 20523645, данъчен номер и номер по ДДС: BG205236451, е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 9, вх. А, ет. 4, ап. 12. Можете да се свържете с „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД на:

 • Адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 9, вх. А, ет. 4, ап. 12
 • Имейл: office@aesthelife.com
 • Тел.: +359 88 487 3141
 • Електронна форма за контакт: https://aesthelife.com/contact-us/

„АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД администрира електронния магазин, достъпен на сайта –  WWW.AESTHELIFE.COM, чрез който ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното:

 • да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с електронния магазин чрез интерфейса на страницата на електронния магазин, достъпна на WWW.AESTHELIFE.COM;
 • да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от WWW.AESTHELIFE.COM;
 • да получават информация за нови стоки, предлагани от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД;
 • да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез настоящите общи условия;
 • да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, за които правото на отказ от договора е приложимо;

„АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД администрира страницата „Aesthe Life (aesthelife)“ в социалната мрежа Facebook и профила „aesthe.life“ в Instagram, като за сключените договори за покупко-продажба от разстояние посредством профили в посочените в социални мрежи и/или други социални мрежи и приложения също се прилагат настоящите Общи условия.

Дефиниции

Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние с „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД. Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което има регистриран акаунт на WWW.AESTHELIFE.COM. Посетител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което разглежда Сайта. Акаунт – раздел от WWW.AESTHELIFE.COM, който позволява на клиентите чрез въвеждане на имейл адрес и парола да сключат договор с Нас, без да е необходимо при всяка следваща поръчка да попълват наново част от данните за поръчка. Услуга – възможността за запознаване с предлаганите от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД продукти и сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние чрез Сайта. Стока –  продукти и услуги, предлагани от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД посредством Сайта Поръчка – сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.

Общи положения

Общите условия на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД са задължителни за всички потребители, клиенти и посетители на WWW.AESTHELIFE.COM, както и за всички, които сключват договор за покупко-продажба от разстояние с „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД посредством социална мрежа или приложение. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД по всяко време. Това може да се дължи на собствено решение на дружеството или да е наложително по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички посетители, клиенти и потребители. Във всеки един случай на промяна на общите условия „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД ще информира за това своите посетители, клиенти и потребители чрез публикуването на промените на WWW.AESTHELIFE.COM, поради което Ви информираме, че Ваше задължение е да правите справка за евентуални промени на общите условия на WWW.AESTHELIFE.COM, при всяко негово ползване. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат единствено илюстративен и насочващ характер, поради което съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. Характеристиките или цените на продуктите или услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД предварително се извинява на своите посетители, клиенти и потребители, и моли същите да ни информират незабавно чрез формата за контакт с Нас. Допустимо е описанията на продуктите или услугите да бъдат понякога непълни, поради ограниченото пространство на уебстраницата. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта. WWW.AESTHELIFE.COM съдържа линкове към други сайтове. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Абониране

През Сайта ни може да се абонирате за e-mail маркетинг и известяване за нови продукти, промоции и друга информация, свързана с дейността на “АЕСТЕ ЛАЙФ” ЕООД. За целта се изисква предоставяне на имена и e-mail за контакти. Може да прекратите абонамента си по всяко време, използвайки бутоните за целта, които се състоят в имейлите, които ще получавате от нас.

Права на интелектуална собственост

Съдържанието на AESTHELIFE.COM, включително, но не само, произведения, снимки, картинки, диалози, музика, звуци, видеоклипове, документи, рисунки, фигури, лого и всякакви други материали, публикувани в AESTHELIFE.COM във всякакъв формат, включително менюта, уеб страници, графики, цветове, схеми, инструменти, шрифтове, дизайн на уеб сайта, диаграми, планове, методи, процеси, функции и софтуер, които са част от AESTHELIFE.COM, са защитени с авторско право и от всяко друго право на интелектуална собственост на AESTHELIFE.COM и на съответните носители на права. Възпроизвеждането, изцяло или частично, независимо под каква форма, на AESTHELIFE.COM и на неговото съдържание не е разрешено без писменото съгласие на AESTHELIFE.COM. AESTHELIFE.COM има изключителното право да разрешават или забраняват всяко възпроизвеждане (независимо дали пряко или непряко, временно или постоянно, или по всяка друга причина или каквато и да е форма, изцяло или частично) на AESTHELIFE.COM и неговото съдържание. Що се отнася до използването на AESTHELIFE.COM, разрешено е само да ползвате уеб сайта и съдържанието му. Нямате право да възпроизвеждате по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло и частично, AESTHELIFE.COM и неговото съдържание. Всяко възпроизвеждане, трябва да бъде разрешено от AESTHELIFE.COM. Такива копия се извършват за законни цели и в съответствие с авторските и другите права на интелектуална собственост на AESTHELIFE.COM и на авторите на произведенията, публикувани на сайта. Авторите на произведения, публикувани в AESTHELIFE.COM, имат право по всяко време да претендират за авторството на техните творби и да се противопоставят на всякакво изкривяване или друга модификация на техния труд, включително каквито и да е промени на произведенията им, които могат да се отразят неблагоприятно на честта и репутацията на съответните авторите. Вие се задължавате да се съобразявате с авторските права на авторите, които са избрали да публикуват работата си на AESTHELIFE.COM или са сътрудничили с AESTHELIFE.COM в създаването на нови изразителни и художествени произведения, които са предназначени за публикуване, не само на сайта, или които са неразделна част от сайта. Във всеки случай, не са разрешени за използване по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма, съдържанието на сайта или всяко отделно произведение, защитено с авторски права или всяко друго право на интелектуална собственост. Продуктите, предлагани от Нас, са също обект на авторско право и тяхното възпроизвеждане по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло и частично, не е разрешено.

Политика за онлайн продажби

„АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД предлага продукти за продажба на AESTHELIFE.COM, страница в социална мрежа Facebook “Aesthe Life” (aesthelife) и страница в социална мрежа Instagram “aesthe.life”. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД си запазва правото да не обработи и изпълни поръчки, които не отговарят на Общите условия на Сайта. Настоящите Общи условия регулират приемането и изпълнението на поръчки за покупка, обхващащи продуктите на Сайта, между потребителите на Сайта и „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД Клиентът или потребителят заявява желанието си да сключи някой от предложените на Сайта договори с Нас, като направи Поръчка по електронен път през сайта – WWW.AESTHELIFE.COM , чрез съобщение до страниците на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД в социалните мрежи Facebook и Instagram или на официалния фирмен телефон на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД: +359884873141. За поръчка в AESTHELIFE.COM, след като е избрал продукт/и, който/които желае да закупи, както и количество и спецификации на същите, клиентът или потребителят следва да кликне върху бутона с надпис „КУПИ“. След избора на всички продукти, които желае да закупи, същият следва да кликне върху икона „Кошница“ или бутона „Прегледай кошница“, където са посочени броя на продуктите и общата им цена. След това клиентът или потребителят е необходимо да натисне бутон „Поръчай“ или „Към поръчка“. В няколко последователни стъпки следва да бъдат въведени данни за клиента, респ. потребителя относно име и фамилия или наименование на юридическо лице, телефон, имейл адрес, както и данни за доставка: област, пощенски код, град/село и точен адрес. Освен това може да бъде поискана фактура, за която клиентът или потребителят трябва да предостави следните данни: наименование на юридическо лице, ЕИК, ИН по ЗДДС (ако има), град и адрес. След това се дава възможност на клиента, респ. потребителя да избере начин на доставка – до адрес или до офис на куриерска компания (за територията на България), както и при желание да се абонира за получаване на промоционални съобщения и новини и/или да създаде клиентски профил в Сайта.  След като клиентът потвърди, че е запознат и е съгласен с Общите условия и с Политиката за сигурност на Сайта, и кликне върху „Поръчай“, поръчката се счита изпратена до „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД. Договор за покупко-продажба от разстояние с „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД всеки клиент може да сключи и чрез изпращане на лично съобщение до администрираните от дружеството профили в социални мрежи и приложения и приемането на поръчката от служител на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД. За да не попълва при всяка поръчка идентификационни данни и данни за фактура по т.5.2., силно препоръчително е всеки клиент да създаде Акаунт на Сайта. За тази цел следва същият да кликне върху бутона „Вход/Регистрация“, намиращ се на началната страница на Сайта, след което да следва стъпките под раздела „Регистрация“. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД потвърждава извършената регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията – автоматично генерирана парола, която посетителят следва да промени по свое усмотрение, след като успешно влезе в акаунта си. След потвърждаването и въвеждането на парола се създава акаунт. При извършване на регистрацията ползвателят или клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни, както и своевременно да актуализира тези данни в случай на промяна. След като създадете свой профил, Вие се превръщате в потребител на Сайта. Всички изявления между „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, от една страна, и клиент или потребител, от друга страна, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че тези електронните изявления са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация и/или поръчката. С направата на поръчка през Сайта всеки клиент или потребител гарантира, че съгласно закона е в състояние да сключва обвързващи го договори. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД изисква потвърждение по телефона за поръчки на територията на България с цел проверка на коректността на подадения в поръчката телефонен номер. След подаване на поръчка в Сайта, клиентът следва да очаква обаждане от представител на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД за потвърждаване на поръчката и уточняване на детайли по нея, както и очаквания срок за доставка. Договорът от разстояние между „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД и клиент или потребител се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента или потребителя на уведомление по имейл, че обработването на поръчката е приключено. Договорът, сключен от разстояние чрез Сайта между „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД и клиента или потребителя, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между посочените вече страни. Всеки договор може бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от продавача или от негов доставчик за купените Стоки, в случай че е наличен такъв за тези стоки. Предаването на формата (заявката) за поръчка представлява задължение за плащане на посочената сума. Формулярът за поръчка ще бъде запазен в нашата база данни за времето, необходимо за обработка на поръчката ви и както е предвидено по закон. След като формата ви за поръчка бъде получена, “АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД ще обработи поръчката ви. “АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД си запазва правото да не обработва поръчки, когато те са непълни или неточни, или продуктите вече не са на разположение (в наличност). В горните случаи, ние ще ви информираме по електронна поща, че споразумението не е изпълнено и че “АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не е извършил поръчката ви за покупка като посочи мотивите за това. Ако продуктите, показани на Сайта вече не са на разположение по време на последното ви посещение на сайта или след като “АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД е получили вашия формуляр (заявка) за поръчка, “АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД ще ви информира за липсата на поръчаните продукти в рамките на пет (5) работни дни, от деня в който “АЕСТЕ ЛАЙФ“ е получил поръчката ви. Ако формата (заявката) за поръчка е изпратена и цената е била платена за продукти, които вече не са на разположение, “АЕСТЕ ЛАЙФ“ ще възстанови сумата, платена за тези продукти, без неоправдано забавяне, и споразумението между страните ще се счита за прекратено. Бихме искали да ви напомним, че всички закупени продукти са предназначени за използване в държавата, от която са поръчани. Ако, обаче, сте решили да изнесете продуктите в друга страна, вие ще бъдете отговорни за спазването на закона за износ на страната, от която са закупени и закона за внос на страната, в която ги внасяте. “АЕСТЕ ЛАЙФ“ не носи отговорност за това. Достъпът до Сайта с цел сключване на договор за покупко-продажба от разстояние е позволен на всеки клиент или потребител, който съгласно българското законодателство е способен да сключва договори, които правно да го обвързват. “АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е посетител, клиент или потребител до сключване на договор, ако сметне, че това би било в ущърб на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на посетителя, клиента или потребителя е да попълни формата за контакт с Нас, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които посетителят, клиентът или потребителят е претърпял или може да претърпи вследствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност. Всеки посетител, клиент или потребител има право да се свързва с Нас посредством формата за контакт относно предлаганите на Сайта продукти. Комуникацията с Нас може да се осъществи чрез директна комуникация посредством формата за контакт или посочените данни за контакт (телефон, имейл и профили в социални мрежи) в страницата ни за Контакти. За определен период от време „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за продуктите, обявени на Сайта. Цените на продукти и услуги, предоставени от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД на Сайта са крайни, обявени в български лева (BGN), включващи ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. По усмотрение на посетителя, цените могат да бъдат показани в евро (EUR), британска лира (GBP) и/или щатски долар (USD). Цените в която и да е от горепосочените валути са еквивалентни на цените в български лева (BGN) според актуалните обменни курсове и условия, поставени от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД за Сайта. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД запазва правото си на контрол над стойността на цените в Сайта в чуждестранни валути. При някои от методите за плащане като плащане с карта, се приемат плащания само в български лев (BGN). В тези случай, дори крайната цена на поръчката да е посочена в друга валута, при преминаване към криптираната страница за въвеждане на данни за картово плащане, клиентът ще вижда и ще се съгласява да заплати еквивалента на тази валута в български лева (BGN) според актуалните обменни курсове и условия, поставени от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД за Сайта. Цените са доставка на територията на България се калкулират от софтуерни разширения на куриерските фирми в Сайта според параметрите на доставката и договорите на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД със съответните фирми. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД няма пряк контрол върху посочените цени за доставка в България. Цените за доставка на територията на останалите държави, посочени като опции за доставка в Сайта, са с фиксирана стойност. При избор на валута, различна от български лева (BGN), цените за доставка ще бъдат конвертирани според актуалните обменни курсове и условия, поставени от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД за Сайта. Повече за условията на доставка може да прочетете на https://aesthelife.com/delivery/ Плащането на стойността на продуктите и съответните разходи за транспорт и доставка, трябва да бъде направено с помощта на една от процедурите, посочени във формуляра за поръчка. При никакви обстоятелства няма да бъдете таксувани повече от стойността посочена от Продавача във връзка с предварително избрания от Вас начин на плащане. В случай на плащане с кредитна или дебитна карта, всички подробности (например, номер на карта или дата на валидност) ще бъдат изпратени по криптиран протокол към съответната банка, която предоставя дистанционни електронни платежни услуги, без трети лица да имат какъвто и да е достъп до тях. Тези детайли няма да бъдат използвани от “АЕСТЕ ЛАЙФ” ЕООД освен за извършване на процедурата, свързана с вашата покупка или издаване на възстановяване в случай на връщане на стоката, в съответствие с правата ви за връщане на продукт или докладване на случаи на измама от полицията. В случай на плащане чрез PayPal, всички подробности ще бъдат изпратени по криптиран протокол към PayPal без трети лица да имат какъвто и да е достъп до тях. Тези детайли няма да бъдат използвани от “АЕСТЕ ЛАЙФ” ЕООД освен за извършване на процедурата, свързана с вашата покупка или издаване на възстановяване в случай на връщане на стоката, в съответствие с правата ви за връщане на продукт или докладване на случаи на измама от полицията. В случай на изрично уговорено между страните онлайн плащане или плащане по банков път, „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя или клиента или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от „български лев“ (BGN). Плащането с карта към „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на клиента, респ. потребителя. Затова „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти и/или услуги, продавани от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД на Сайта. Клиентът или потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, въз основа на която ще бъде издадена фактура за поръчаните и доставени продукти. В случай че някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент, това обстоятелство е подробно описано в индивидуалното предложение. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД има правото да не достави част или всички продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. Ако „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не може да изпълни поръчката, след като сте заплатили цената, дружеството се задължава да върне заплатената сума по посочена от клиента или потребителя банкова сметка. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба, сключен от разстояние чрез Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента, респ. потребителя за това. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои. В случай, че поръчвате до държава извън Европейския съюз, „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не носи отговорност за възникването на облагане с вносни мита и такси, които се събират, когато доставката достигне посоченото местоназначение. Вие ще отговаряте за плащането на такива вносни мита и данъци. Моля, имайте предвид, че нямаме контрол над тези такси и не можем да предвидим сумата им. Моля, свържете се с местното митническо учреждение за допълнителна информация, преди да направите поръчката си.

Промокодове и ваучери

Кодовете за отстъпка или промокодове са персонализирани кодове, които позволяват да се възползвате от отстъпки при покупки на AESTHELIFE.COM. Кодовете за отстъпка при никакви обстоятелства не могат да се обменят за пари. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД запазва правото си на пълен контрол над условията и сроковете за използване на промокодове и персонални отстъпки. Кодовете за отстъпка могат да бъдат прилагани единствено за посочените продукти, които те обхващат, но не и за намаляване на цената на доставката. Кодовете за отстъпка могат да бъдат използвани еднократно, освен ако изрично не е посочено друго условие при предоставянето им. Възможно е условията за тези промокодове да гласят, че те не могат да бъдат прилагани за продукти и услуги, които вече са с отстъпка, или заедно с други промокодове и/или кодове от ваучери. От AESTHELIFE.COM могат да бъдат закупувани и дигитални ваучери срещу предварително заплащане посредством посочените методи във формуляра за поръчка на ваучер. След одобряване на плащането за ваучер, клиентът получава дигитален вариант на такъв с автоматично генериран код за отстъпка на стойност заплатената сума за ваучера, който е валиден и може да бъде използван за отстъпка от общата стойност на поръчани продукти в Сайта в рамките на 30 дни от датата на издаване. Кодовете от ваучери могат да бъдат използвани еднократно, освен ако изрично не е посочено друго условие при продажбата на ваучер.

Отмяна (анулиране) на поръчка

Клиентът или потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. С изпращането на поръчката посредством кликване върху „Поръчай“ клиентът или потребителят разрешава на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената поръчка. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД спрямо клиента или потребителя във връзка с нея и последният няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • предоставените от клиента или потребителя данни в Сайта са непълни и/или грешни.
 • неприемане от страна на банката-издател на клиента или потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД при онлайн плащания

Клиентът от своя страна има право да отмени направена поръчка по всяко време ПРЕДИ да получи имейл известие, че поръчката е приключена. Когато поръчката е със статус “приключена”, това означава, че сме се свързали с клиента посредством телефонно обаждане или имейл комуникация за потвърждение и сме обработили поръчката и тя е готова за изпращане. Не можем да променим поръчка, която е вече приключена или платена.

Връщане на закупена стока

Клиентът или потребителят има право да се откаже от договора, сключен онлайн, без да посочва причина в 14-дневен (четиринадесет дневен) срок, считано от датата на приемане на продуктите от Потребителя или от трето лице, при условие, че може да предостави касова бележка и/или фактура, когато такива са издадени. Клиентът или потребителят е длъжен да върне поръчаните продукти във вида, в който ги е получил, с опаковка в пълна цялост, гаранционна карта (ако е получил такава), касовата бележка и/или фактурата, когато такива са издадени. Ако върнатите стоки не са в ново състояние, т.е. има следи от употреба, липсват етикети, касова бележка и/или фактура, има нарушения по оригиналната опаковка, има видими наранявания, драскотини и/или други повреди поради неправилна грижа от клиента, възстановяването на стойността на поръчката няма да бъде прието от нас, поради увреждане на състоянието на продукта. Представител на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД ще прегледа обстойно върнатите стоки преди да одобри или отхвърли молбата за връщане. При изрично споразумение между клиента и „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, Ние бихме били склонни да приемем стока за връщане при даден вид нарушения, но бихме удържали договрен процент стойността на продукта под формата на неустойка за компенсация на уврежданията. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД запазва правото си по свое усмотрение да предложи или не тази опция на клиент в дадена ситуация. Клиентът или потребителят е длъжен да плати всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, в случай че се откаже от договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на продукта от клиента или потребителя или трето лица, различно от превозвача. Клиентът или потребителят следва да върне продукта на адрес: гр. Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 9, вх. А, ет. 4, ап. 12 с опция преглед и тест, като междувременно уведоми „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД за това посредством формата за контакт на WWW.AESTHELIFE.COM и посочи банкова сметка, по която желае да му бъде възстановена платената цена. Куриерските услуги по връщане на стоката са за сметка на клиента или потребителя. При плащане с банкова карта, сумата ще бъде възстановена по сметката на клиента, чрез която е направено плащането. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД се задължава да възстанови платената цена по поръчката в едномесечен срок от връщането на продукта/продуктите, от които клиентът или потребителят се е отказал, и изпълнение на останалите задължения предвидени в т. 7.8. от настоящите Общи условия. Срокът започва да тече от датата на предоставяне от клиента или потребителя на негова валидна банкова сметка. В края на настоящите Общите си условия „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД публикува стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора. За упражняване правото на отказ „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД предоставя на клиента, респ. потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ/рекламация или друго недвусмислено заявление. Не може да бъде извършен отказ от Поръчката в следните случаи:

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента, респ. потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

Доставка

Освен ако изрично не е уговорено друго между страните, в срок от три работни дни „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД се задължава да доставя поръчаните и купени стоки чрез „Еконт Експрес“ ООД, „СПИДИ“ АД или друга куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или потребителя или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента или потребителя за територията на България. За поръчки извън територията на България, сроковете за доставка са посочени на aesthelife.com/shipping „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД ще осигури подходящото опаковане на продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с Нас посредством формата за контакт на Сайта и ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо. Цената за доставката се заплаща от клиента освен ако под самия продукт или на видно място в Сайта, не е посочено друго. Цената за доставка се калкулира според параметрите на поръчката. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД прехвърля отговорността за стоките след предаването им на съответната куриерска фирма. За въпроси, свързани със загубени или повредени пратки, моля обърнете се към съответната обслужваща куриерска фирма. Продуктите ни се изпращат с реална обявена стойност, така че може да претендирате за възстановяване на сумата от съответната куриерска фирма в случай на загуба или повреждане, причинено при транспортирането на стоките.

Риск от загуба или повреда

Доставката на нашите стоки включва услугата “обявена стойност”, за която клиентът може да претендира в случай на повреда или загуба при транспортиране. За целта, претенциите трябва да бъдат отправени към съответната куриерска фирми, извършила доставката.

Прехвърляне на собственост

Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД с предаването им на клиента, респ. потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента или потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.

Политика за вашите отзиви

Моля, имайте предвид, че запазваме правото си да споделяме всички отзиви и споделени от вас снимки и видеа, свързани с нашия бранд,  продукти и услуги. Винаги упоменаваме източника на съответните материали. Ако публикувате и ни тагнете в социални мрежи (постове, сторита, видеа в YouTube), пишете статии и блог постове за нас, изпратите ни имейл или съобщение, с което изразявате мнението си за наши продукти и за нас като цяло, оставите препоръка във Facebook или напишете коментар, в който ни споменавате – всичко това може да бъде споделено от нас в социалните ни мрежи и сайт, като ще бъде упоменато Вашето потребителско име/страница/блог и така нататък. Ако не желаете да споделяме Вашето съдържание, свързано с нашия бранд, моля да се свържете с нас и да ни известите.

Запитвания и рекламации

Запитвания могат да бъдат правени на посочения адрес, електронен адрес, телефон или чрез предвидената за тази цел форма в Сайта: https://aesthelife.com/contact-us/ Клиентът, респ. потребителят има право на рекламация в срок до две години от доставянето на стоката за всяко нейно несъответствие с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия. Клиентът, респ. потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на продукта или услугата. В случай че клиентът, респ. потребителят има качеството на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД има задължение до две години от доставянето на стоката да бъде гарант, че е продал вещ, която е съответствала на договора за продажба, а клиентът, респ. потребителят има право на т.нар. законова гаранция, която е налице независимо от наличието или липсата на търговска гаранция. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД ще запази на клиента, респ. потребителят първоначалните гаранционни условия. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. Рекламацията се подава устно на посочения от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД телефон или писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД представя с настоящите Общи условия и формуляр за рекламация. При предявяване на рекламация клиентът, респ. потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. При подаване на рекламация клиентът, респ. потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и клиента, респ. потребителя за решаване на спора. Ако „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск. Рекламации могат да бъдат правени чрез предвидената за тази цел форма в Сайта: https://aesthelife.com/contact-us  или по e-mail адрес/пощенски адрес в свободен текст или чрез формата, приложена към настоящите Общи условия. Когато „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на клиента, респ. потребителя. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от клиента, респ. потребителя. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, клиентът, респ. потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за клиента, респ. потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато клиентът, респ. потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

Клиентът, респ. потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от клиента, респ. потребителя. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от клиента, респ. потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на клиента, респ. потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Клиентът, респ. потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Отговорност

.„АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на дружеството.

Обработване на лични данни

При обработването на лични данни „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за Нас сигурността на личните данни на нашите служители, посетители, клиенти и потребители e от първостепенно значение. Личните данни, отнасящи се до потребители или клиенти и съдържащи се в базата данни на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на субекта на данни и/или съгласно българските закони. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД обработва личните данни на своите посетители, клиенти и потребители съгласно „Политика поверителност“ и „Политика за използване на „Бисквитки“, публикувани на WWW.AESTHELIFE.COM.

Приложимо право и спорове

Спорове, възникнали между „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, и посетител, клиент или потребител, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство от компетентния съд. Посетителите, клиентите или потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. Линк към ОРС се съдържа и в най-долната част на WWW.AESTHELIFE.COM.

Контакти

Може да задавате Вашите Въпроси, свързани с Общите условия на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД на:

 • Адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 9, вх. А, ет. 4, ап. 12
 • Имейл: office@aesthelife.com
 • Тел.: +359 88 487 3141
 • Електронна форма за контакт: тук

Лице за контакт: Мирослава Яворова

Прекратяване

Настоящите Общи условия и сключения договора между „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД и клиента, респ. потребителя се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

Органи, регулиращи дейността

Общи условия за продажба, се уреждат от българските закони. Органите, регулиращи дейността на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:   За КЗП: -Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti -тел: 0700 111 22 -email: info@kzp.bg -адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6 

За КЗЛД: -Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ -тел: 02/91-53-518 -email: kzld@cpdp.bg -адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Формуляри

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП Стандартен формуляр за упражняване право на отказ До ……………………… /името на търговеца/ …………………………………………………………………….. /адрес, ЕИК/ С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: …………………………………………………. /описание на продукта/ Стоката е поръчана на …………………. Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/ ………………………………………………………………………../Име на потребителя/ Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/ ……………….                                                                                ……………………………. /Дата/                                                                                    /Подпис на потребителя/ Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация: До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното. Предмет на рекламацията: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………………… Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

 1. Възстановяване на платената сума
 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
 3. Отбив от цената
 4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция) Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 1. Извършване на услугата в съответствие с договора
 2. Отбив от цената
 3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция) Прилагам следните документи:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция) Размер на претендираната сума: …………………………….. Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………… Адрес на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………… Подпис на потребителя: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) Дата: ……………………………………………